سازمان برنامه‌و‌بودجه در گزارشی با عنوان رتبه‌بندی استان‌های کشور بر اساس برخی شاخص‌های آماری درسال ۹۵ را منتشر کرد.
کد خبر: ۶۳۳۲۱۰
تاریخ انتشار: ۳۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۰ 22 July 2018

در این گزارش درباره تعداد مناطق حفاظت‌شده تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست آمده است که استان تهران دارای ۱۰ منطقه حفاظت شده بوده و در رده دهم قرار دارد. همچنین استان‌های خراسان‌رضوی با ۲۸ منطقه، مازندران با ۲۳ منطقه و هرمزگان با ۱۶ منطقه در رده‌های اول تا سوم قرار دارند.

اما از نظر مساحت مناطق حفاظت‌شده کرمان، خراسان‌شمالی و فارس در رتبه‌های اول تا سوم هستند در حالی رتبه استان تهران چهاردهم است.

همچنین از نظر مساحت جنگل‌‌ها، استان‌های فارس، لرستان و هرمزگان اول تا سوم هستند در حالی که استان‌های مازندران، خوزستان، کهگیلویه‌و‌بویراحمد در رتبه‌های چهارم تا ششم قرار می‌گیرند و رتبه‌های گیلان یازدهم و گلستان چهاردهم است. سهم استان تهران هم رتبه بیست و هفتم است. از نظر پدیده‌های بیابانی هم استان‌های کرمان، یزد، سمنان و سیستان و بلوچستان اول تا چهارم هستند و استان‌‌تهران در رده چهاردهم قرار دارد.

در میان استان‌های کشور از نظر دارابودن انشعاب فاضلاب‌شهری، استان‌های گیلان، اصفهان و کرمانشاه در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند و رتبه استان تهران سیزدهم است.

همچنین از نظر دارابودن تصفیه‌خانه فاضلاب، استان‌های اصفهان، تهران و خراسان‌رضوی بیشترین تعداد را دارا هستند.

از نظر مشترکان فاضلاب شهری هم استان‌های تهران، اصفهان و آذربایجان‌شرقی بیشترین تعداد مشترک را دارند.

اما از نظر طول شبکه فاضلاب، اصفهان در رتبه نخست قراردارد و استان‌های تهران و خوزستان در رده‌های دوم و سوم هستند. بررسی میزان فضای سبز در شهرک‌‌ها و نواحی صنعتی هم نشان می‌دهد که استان‌های خراسان‌رضوی، تهران و اصفهان بیشترین سهم را دارند.

بررسی جمعیتی کشور هم نشان می‌دهد که استان تهران با ۱۳‌میلیون و ۲۶۷ هزار و ۶۳۷ نفر در رتبه نخست قرار دارد و استان خراسان‌‌رضوی با ۶ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۵۰۱ نفر و استان اصفهان با ۵ میلیون و ۱۲۰ هزار و ۸۵۰ هزار نفر دوم و سوم هستند.

همچنین از نظر میزان جمعیت شهرنشین، استان تهران با ۱۲‌میلیون و ۴۵۲ هزار و ۲۳۰ نفر اول است و استان خراسان‌رضوی با ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۹۲۴ نفر و استان اصفهان با ۴ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۳۰۹ نفر در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

از نظر جمعیت روستایی، استان خراسان‌رضوی با یک میلیون و ۷۳۳ هزار و ۱۲۱ نفر، استان فارس با یک میلیون و ۴۳۳‌هزار و ۳۵۵ نفر و استان سیستان و بلوچستان با یک‌میلیون و ۴۲۷ هزار و ۳۳۲ نفر، در رتبه‌های اول تا سوم قرار می‌گیرند.

از نظر تعداد خانوار، استان تهران با ۲ر۴ میلیون خانوار، استان خراسان رضوی با ۹ر۱ میلیون خانوار و استان اصفهان با ۶ر۱ میلیون خانوار در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند.

همچنین از نظر تعداد خانوار ساکن در نقاط شهری کشور، استان تهران با ۴ میلیون خانوار شهری، خراسان رضوی با ۴ر۱ میلیون خانوار و استان اصفهان با ۴ر۱ میلیون خانوار رتبه‌های اول تا سوم را دارند.

از نظر تعداد خانوار روستایی هم استان‌های خراسان‌رضوی با ۵۱۶ هزار خانوار، مازندران با ۴۶۰ هزار خانوار و فارس با ۴۱۵ هزار خانوار در رتبه‌های اول تا سوم قرار می‌گیرند.

همچنین از نظر جمعیت غیرمسلمان کشور، استان‌های تهران، خوزستان و خراسان‌رضوی بیشترین سهم را داشته‌‌اند.

در زمینه سهم جمعیت تابعه سایر کشورها در میان استان‌های کشورمان، استان‌های تهران، خراسان‌رضوی و اصفهان به ترتیب؛ ۵۴۷ هزار نفر، ۲۴۲ هزار نفر و ۱۹۰‌هزار نفر رتبه‌های اول تا سوم را دارند.

بیشترین میزان ولادت ثبت شده در سال ۹۵ در استان‌های کشور مربوط به استان تهران با ۲۰۲ هزار و ۹۲۵ نفر، استان خراسان رضوی با ۱۴۸ هزار و ۵۰۰ نفر و استان خوزستان با ۱۱۳ هزار ۹۵۳ ولادت بوده است.

از نظر تعداد افراد فوت شده در سال ۹۵ هم استان‌های تهران با ۵۵ هزار نفر، خراسان رضوی با ۳۰ هزار نفر و اصفهان با ۲۳ هزار نفر در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند.

همچنین از نظر ازدواج ثبت‌شده در سال ۹۵ استان تهران؛ ۸۹ هزار و ۶۹۸ ازدواج، استان خراسان رضوی با ۵۹ هزار و ۵۰۴ ازدواج و استان خوزستان با ۴۸ هزار و ۳۹۳ مورد رتبه‌های اول تا سوم را دارند.

ضمن آنکه از نظر تعداد طلاق ثبت شده استان‌های تهران با ۳۹ هزار و ۲۸۲ طلاق، خراسان رضوی با ۱۶ هزار و ۵۸۰ طلاق و استان اصفهان با ۱۱ هزار و ۶۱ طلاق، اول تا سوم هستند.

از نظر مرگ و میر در هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت کشور، استان‌های گیلان، همدان، آذربایجان‌شرقی، سیستان‌و‌بلوچستان، کرمانشاه و مرکزی در رده‌های اول تا ششم قرار می‌گیرند.

همچنین از نظر نرخ مشارکت اقتصادی، استان‌های اردبیل با ۸ر۴۳ درصد، خراسان شمالی با ۴ر۴۲ درصد و خراسان‌رضوی با ۱ر۴۲ درصد، اول تا سوم هستند در حالیکه از نظر نرخ بیکاری استان‌های مرکزی با ۳ر۷‌درصد، سمنان با ۶ر۸ درصد و همدان با ۵ر۹ درصد دارای کمترین نرخ بیکاری و استان‌های چهارمحال‌و‌بختیاری با ۲۰۲‌درصد، اردبیل با ۳ر۱۵ درصد و کردستان با ۲ر۱۵ درصد بیشترین نرخ بیکاری را داشته‌اند.

از سوی دیگر از نظر تعداد کارمندان دولت، استان‌های تهران با ۴۹۳ هزار و ۵۶۸ نفر، خراسان‌رضوی با ۱۵۶‌هزار و ۱۲۴ نفر و خوزستان با ۱۵۴ هزار و ۲۳۷ نفر دارای بیشترین تعداد کارمند دولتی بوده‌اند.

همچنین از نظر تعداد کارکنان دولتی تابع قانون کار استان‌تهران با ۴۶ هزار نفر، استان خوزستان با ۲ر۲۰ هزار نفر و اصفهان با ۱ر۹ هزار نفر رتبه‌‌های اول تا سوم را دارند.

از نظر تعداد کشاورزان، استان خراسان‌رضوی با ۳۳۸ هزار و ۸۳۴ نفر، مازندران با ۳۲۲ هزار و ۵۰۳ نفر و استان گیلان با ۳۰۳ هزار و ۸۹۴ نفر، اول تا سوم هستند.

از نظر میزان زمین کشاورزی استان خراسان رضوی با، ۴۶۰ر۱ میلیون هکتار، خوزستان با ۳۲۴ر۱ میلیون هکتار و آذربایجان‌شرقی با ۱۹۸ر۱ میلیون هکتار بیشترین سهم را دارند.

در زمینه باغ و قلمستان هم استان‌های کرمان با ۳۴۵ هزار و ۴۷۱ هکتار، فارس با ۱۵۹ هزار و ۸۵۰ هکتار و خراسان رضوی با ۱۲۷ هزار و ۵۸۶ هکتار، اول تا سوم هستند.

از نظر میزان مزارع گندم استان خوزستان با ۸۵۴ هزار و ۲۹۷ هکتار، استان کردستان با ۵۶۰ هزار و ۴۰۷ هکتار و استان آذربایجان‌شرقی با ۴۸۳ هزار و ۳۴۰ هکتار در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند.

در زمینه کشت برنج هم استان‌های مازندران با ۱۴۰ هزار و ۲۶۵ هکتار، گیلان با ۱۲۷ هزار و ۵۲ هکتار و خوزستان ۳۴‌هزار و ۳۴۷ هکتار، رتبه‌‌های اول تا سوم را دارند.

از نظر میزان مصرف بنزین استان تهران؛ با مصرف سالانه ۹ر۴ میلیارد لیتر اول است و استان‌های اصفهان با ۸ر۱‌میلیارد لیتر و خراسان‌رضوی با ۷ر۱ میلیارد لیتر، دوم و سوم هستند.

از نظر مصرف سالانه گازوییل (نفت و گاز) تهران با ۵ر۳‌میلیارد لیتر، اصفهان با ۲ر۳ میلیارد لیتر و فارس با ۷ر۲‌میلیارد لیتر قرار دارند.

در این گزارش استان‌های دارای بیشترین کارگاه صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بالاتر، شامل استان تهران با ۲۲۳۴ کارگاه، اصفهان با ۱۵۶۱ کارگاه و خراسان رضوی با ۹۶۷ کارگاه قرار دارند.

بیشترین تعداد شاغلین صنعتی هم به استان تهران با ۳۸۵ هزار و ۷۰۱ نفر، اصفهان با ۱۵۳ هزار و ۸۴۸ نفر و خراسان رضوی با ۸۴ هزار و ۴۱۱ نفر اختصاص دارد.

از نظر تعداد مشترکان برق، استان‌ تهران با ۵ر۶ میلیون مشترک اول است و در رتبه‌های بعدی هم استان‌های خراسان رضوی با ۶ر۲ میلیون مشترک و اصفهان با ۴ر۲ میلیون مشترک قرار دارند.

همچنین از نظر تعداد تلفن ثابت در کشور، استان تهران با ۴ر۹ میلیون تلفن، اصفهان با ۹ر۲ میلیون دستگاه و خراسان رضوی با ۶ر۲ میلیون دستگاه بالاترین تعداد را دارند.

همچنین استان تهران با ۶ر۱۶ میلیون مشترک تلفن همراه و اصفهان با ۸ر۵ میلیون و خراسان رضوی با ۵ر۵ میلیون مشترک، با بالاتر از سایر استان‌ها قرار دارند در حالی که در کل کشور ۸۲ میلیون و ۸۸۳ هزار و ۴۴۷ مشترک وجود داشته است.

همچنین تعداد کل خانوارهای دارای رایانه در سطح کشور ۱۳ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۹۴۵ خانوار است که استان تهران با ۷ر۲ میلیون خانوار، استان اصفهان با یک میلیون خانوار و استان خراسان رضوی با۹۵۱ هزار خانوار بالاتر از سایر استان‌ها قرار دارند.

همچنین در کل کشور ۹ر۱۲ میلیون دانش آموز وجود داشته که تهران با‌ ۹ر۱ میلیون، خراسان رضوی با ۱ر۱ میلیون و خوزستان با ۸۸۳ هزار دانش آموز بیشترین سهم را داشته‌اند.

ضمن آنکه تعداد کارکنان آموزشی در تهران۶۰ هزار نفر، در خراسان رضوی ۴۹ هزار نفر و در خوزستان ۳۵ هزار نفر بوده است. گفتنی است: در کل کشور ۸۳۷ هزار دانش آموز در مقطع پیش‌دبستانی و هفت میلیون و ۶۴۸ هزار دانش آموز در مقطع ابتدایی و تعداد دانش آموزان متوسطه دوره اول ۱ر۳ میلیون نفر و دانش آموزان متوسطه دوره دوم ۱ر۲ میلیون نفر بوده است. همچنین در کل کشور ۴ میلیون و ۷۳ هزار دانشجو وجود دارد.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار