لیست اسامی نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان فارس شهرستان شیراز و شهرستان زرقان که صلاحیت آنها توسط هیات شورای نگهبان احراز شده است و مجاز به شرکت در رقابت انتخاباتی می باشند را می توانید در خبر زیر مشاهده نمایید.
کد خبر: ۸۲۳۳۹۲
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۳ 16 February 2020

تابناک فارس به نقل از شعار سال:اسامی و مشخصات نامزدهای مجلس شورای اسلامی (یازدهم) حوزه انتخابیه شهرستان شیراز و شهرستان زرقان اسامی و مشخصات نامزدهای مجلس شورای اسلامی (یازدهم) حوزه انتخابیه شیراز و زرقان

 ۱ – آقای محمدمهدی ابراهیمی فرزند اکبر کد نامزد ۱۱۲۴

۲ – آقای سیدمحمد احمدی فرزند سید جلال کد نامزد ۱۱۲۷

۳ – آقای هادی آذرنوش فرزند خرم کد نامزد ۱۱۴۲

۴ – آقای حسن آرام تن یار فرزند حسین کد نامزد ۱۱۴۶

۵ – خانم زهره استخر فرزند فرود کد نامزد ۱۱۵۴

۶ – آقای اکبر اسدی زاده بیدک فرزند سید علی کد نامزد ۱۱۵۹

۷ – آقای غلامحسن اسکندری فرزند حسین کد نامزد ۱۱۶۱

۸ – خانم اعظم آسیابانی فرزند اصغر کد نامزد ۱۱۶۷

۹ – آقای عباس آف فرزند جمشید کد نامزد ۱۱۷۱

۱۰ – آقای محمدرضا اکبری فرزند غریب کد نامزد ۱۱۷۹

۱۱ – آقای ابوالفضل انصاری فرزند غلام حسن کد نامزد ۱۱۸۶

۱۲ – آقای مهدی ایرانپوریان فرزند اله قلی مشهور به مهدی کد نامزد ۱۱۹۴

۱۳ – آقای حسین ایران نژادپاریزی فرزند حسن کد نامزد ۱۱۹۵

۱۴ – آقای حامد بادپا فرزند ناصر کد نامزد ۱۱۹۸

۱۵ – آقای رسول برزگر فرزند روح اله کد نامزد ۱۲۱۴

۱۶ – آقای سیدصاحب برزین فرزند سیدسامر کد نامزد ۱۲۱۵

۱۷ – آقای علی برق پیما فرزند عبداله کد نامزد ۱۲۱۶

۱۸ – آقای محمود بناوی فرزند فریبرز کد نامزد ۱۲۱۹

۱۹ – آقای احد بهجت حقیقی فرزند عباس مشهور به بهجت کد نامزد ۱۲۲۱

۲۰ – آقای حسین پارسائی فرزند جانعلی کد نامزد ۱۲۲۸

۲۱ – آقای سیروس پاک فطرت فرزند خوبیار مشهور به حاج سیروس کد نامزد ۱۲۲۹

۲۲ – آقای علیرضا پاک فطرت فرزند علی کرم مشهور به شهردار سابق شیراز کد نامزد ۱۲۴۱

۲۳ – آقای علی پولادی وندا فرزند یداله مشهور به فولادی وندا کد نامزد ۱۲۴۵

۲۴ – آقای محمدمهدی پورعلی فرد فرزند ابواقاسم کد نامزد ۱۲۴۶

۲۵ – خانم بیتا تورانی گلوسالاری فرزند بهجت اله کد نامزد ۱۲۵۲

۲۶ – آقای صدرالله جعفری فرزند بهزاد کد نامزد ۱۲۵۸

۲۷ – آقای حمید جمالی کلاه سیاه فرزند زلفعلی کد نامزد ۱۲۶۱

۲۸ – آقای یاسر جوانمرد فرزند حسین کد نامزد ۱۲۶۵

۲۹ – آقای یحیی جوکار فرزند کاکابیگ مشهور به یحیی کد نامزد ۱۲۶۶

۳۰ – آقای محمدرضا چراغی فرزند عزیز کد نامزد ۱۲۶۸

۳۱ – خانم مژگان حاجی زمانی فرزند قاسم مشهور به نیکتا کد نامزد ۱۲۷۱

۳۲ – خانم زهرا حسینی فرزند احد کد نامزد ۱۲۷۷

۳۳ – آقای سیدابراهیم حسینی فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۲۷۸

۳۴ – آقای سیداسماعیل حسینی فرزند سید فتح اله کد نامزد ۱۲۷۹

۳۵ – آقای سیدنجیم علی حسینی فرزند سید محمد کد نامزد ۱۲۸۱

۳۶ – آقای هیبت اله حسینی فرزند یدالله کد نامزد ۱۲۸۲

۳۷ – آقای سیدمحمدرضا حسینی احمدی فرزند سید محمد حسن کد نامزد ۱۲۸۴

۳۸ – خانم زینب حسینی سربسی فرزند یحیی کد نامزد ۱۲۸۷

۳۹ – آقای رضا حقانی نیا فرزند باران مشهور به مراد کد نامزد ۱۲۸۸

۴۰ – آقای مجتبی حقیقی فرد فرزند محمد علی مشهور به فرشید کد نامزد ۱۲۹۲

۴۱ – آقای بابک حیدری فرزند رحیم کد نامزد ۱۲۹۶

۴۲ – آقای مجتبی حیدری فرزند علی کد نامزد ۱۲۹۷

۴۳ – آقای روح اله خالقی سروستانی فرزند حسین کد نامزد ۱۴۱۵

۴۴ – آقای غلامرضا خداشناس فرزند الیاس کد نامزد ۱۴۱۸

۴۵ – آقای احسان اله خرمی فرزند حیدر کد نامزد ۱۴۲۲

۴۶ – آقای سجاد خسروانیان فرزند جعفر کد نامزد ۱۴۲۵

۴۷ – آقای غلامرضا خوش رضا فرزند اصغر مشهور به سورنا کد نامزد ۱۴۲۷

۴۸ – آقای صادق دانش دوست فرزند جلال کد نامزد ۱۴۴۱

۴۹ – آقای امیر دهقان فرزند محمد علی کد نامزد ۱۴۴۸

۵۰ – آقای مهدی دهقان فرزند امان اله کد نامزد ۱۴۴۹

۵۱ – آقای علی دهقان فارسی فرزند خانعلی کد نامزد ۱۴۵۱

۵۲ – خانم طیبه دهقانی فرزند محمد مشهور به طیبه کد نامزد ۱۴۵۲

۵۳ – آقای محمود دهقانی فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۴۵۶

۵۴ – آقای جمال الدین ذاکرین فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۴۵۷

۵۵ – آقای عبدالرضا رحیمی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۴۶۵

۵۶ – آقای هومان رحیمی دیزکانی فرزند اویس کد نامزد ۱۴۶۷

۵۷ – آقای حامد رحیمی کوهنجانی فرزند زلفعلی مشهور به حامد کد نامزد ۱۴۶۸

۵۸ – آقای سیدآیت اله رزمجو فرزند سید محمد کد نامزد ۱۴۶۹

۵۹ – آقای حسین رستمی فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۴۷۱

۶۰ – آقای عبدالکریم رستمی فرزند مهراب کد نامزد ۱۴۷۲

۶۱ – آقای علی رضا رمضانی فرزند شاه رضا کد نامزد ۱۴۷۷

۶۲ – آقای احمد روزی طلب فرزند محمود کد نامزد ۱۴۸۶

63– آقای عبدالحمید روزی طلب فرزند محمد جواد کد نامزد ۱۴۸۷

۶۴ – آقای عبدالرسول زارع فرزند رحمت اله کد نامزد ۱۴۹۱

۶۵ – آقای حسین زارع کاربری فرزند راه علی کد نامزد ۱۴۹۶

۶۶ – آقای مهراب زارعی کردشولی فرزند ولی مشهور به مهراب کد نامزد ۱۵۱۲

۶۷ – آقای مهدی سامی وند فرزند کورش کد نامزد ۱۵۲۲

– خانم فروغ سروی غیاث آبادی فرزند ستیار کد نامزد ۱۵۲۸۶۹

– آقای غلامحسین شاهی سوندی فرزند محمد کد نامزد ۱۵۴۴

۷۰ – آقای روح اله شجاعیان فرزند علی کد نامزد ۱۵۴۶

۷۱ – آقای احسان شجاعی فر فرزند حسن کد نامزد ۱۵۴۷

۷۲ – خانم مهین شمسائی فرزند محمد کد نامزد ۱۵۵۲

۷۳ – آقای حمید شهریاری فرزند نگهدار کد نامزد ۱۵۵۸

۷۴ – آقای رضا شیری غجه بیگلو فرزند محمد کد نامزد ۱۵۶۴

۷۵ – آقای رسول شیوخی فرزند حسین کد نامزد ۱۵۶۵

۷۶ – آقای جواد صالحی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۵۶۷

۷۷ – خانم سیمین صادقی نقدعلی فرزند امام داد مشهور به سیمین کد نامزد ۱۵۷۴

۷۸ – آقای فیروز صفرزاده فرزند عوضعلی کد نامزد ۱۵۷۶

۷۹ – آقای معصومعلی صفی قلی فرزند معصومعلی مشهور به علی کد نامزد ۱۵۷۷

۸۰ – خانم منصوره طاهری فرزند پرویز کد نامزد ۱۵۸۶

81– آقای غلامعباس عالیشوندی فرزند هدایت اله کد نامزد ۱۵۹۵

۸۲ – آقای سیدمجتبی عباسی فرزند سید عباس کد نامزد ۱۵۹۶

۸۳ – آقای ابراهیم عزیزی فرزند رضا کد نامزد ۱۵۹۹

۸۴ – آقای سعید فتحی سارانی فرزند محمد کد نامزد ۱۶۲۷

85– خانم نرگس فرج الهی فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۶۴۱

۸۶ – آقای فرشید فریدونی فرزند شهنواز کد نامزد ۱۶۴۷

۸۷ – آقای جعفر قادری فرزند حیدر مشهور به دکتر قادری کد نامزد ۱۶۴۸

۸۸ – آقای محسن قاسمی فرزند محمود کد نامزد ۱۶۵۵

۸۹ – آقای محمدحسن قانع فرزند محمد حسین کد نامزد ۱۶۵۶

۹۰ – آقای مسلم قزل بیگلو فرزند جعفرقلی کد نامزد ۱۶۵۹

۹۱ – آقای عبدالرضا قهرمانی فرزند عبداله کد نامزد ۱۶۶۲

۹۲ – آقای محمد کاظمی فرزند سخاوت الدین کد نامزد ۱۶۶۸

۹۳ – آقای حمیدرضا کاظمی کنارسری فرزند یحیی کد نامزد ۱۶۶۹

۹۴ – آقای خلیل کامرانی فرزند حاجی کد نامزد ۱۶۷۱

۹۵ – خانم معصومه کرانی شیراز فرزند امیر کد نامزد ۱۶۷۶

۹۶ – خانم ساجده کرمی فرزند اسداله کد نامزد ۱۶۷۹

۹۷ – خانم مریم کرونی فرزند حسین کد نامزد ۱۶۸۱

۹۸ – خانم نازپری کریمی فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۶۸۲

۹۹ – آقای محمدحسین کریمیان قطب آبادی فرزند غلامعباس کد نامزد ۱۶۸۴

۱۰۰ – آقای مهدی کشاورزی فرزند الخاص کد نامزد ۱۶۸۶

۱۰۱ – آقای بابک گل کار فرزند عزیز کد نامزد ۱۶۹۲

۱۰۲ – آقای غلامحسین گلکاری فرزند خلیل کد نامزد ۱۶۹۴

۱۰۳ – آقای زکریا کیانی نژاد فرزند یداله مشهور به زکریا کد نامزد ۱۶۹۷

۱۰۴ – آقای امین محمدی فرزند حمزه کد نامزد ۱۷۱۴

۱۰۵ – آقای محمدرضا محمدی کشکولی فرزند حسین پاشا مشهور به کشکولی کد نامزد ۱۷۱۹

۱۰۶ – خانم لیلا محمودآبادی فرزند حسین کد نامزد ۱۷۲۲

۱۰۷ – آقای محمد مرتضائی فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۷۲۴

۱۰۸ – آقای سیدمحسن مرتضوی فرزند سید حسین کد نامزد ۱۷۲۵

۱۰۹ – خانم سهیلا مسافر فرزند محمد کد نامزد ۱۷۲۷

۱۱۰ – آقای مصطفی معتمدی فر فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۷۲۸

۱۱۱ – آقای محمد معزی فرزند جلال کد نامزد ۱۷۲۹

۱۱۲ – آقای احمد مغانی رحیمی فرزند کاوس کد نامزد ۱۷۴۲

۱۱۳ – آقای بهنام مغانی رحیمی فرزند علی یار کد نامزد ۱۷۴۴

۱۱۴ – آقای فرجام منصوری فرزند منصور کد نامزد ۱۷۴۷

۱۱۵ – آقای محمد موسوی هندری فرزند عباس مشهور به مرتضی کد نامزد ۱۷۵۶

۱۱۶ – آقای صمد مومن بالله فرزند هادی مشهور به دکتر مومن کد نامزد ۱۷۵۷

۱۱۷ – آقای سیامک نادری فرزند صمد مشهور به سیامک کد نامزد ۱۷۶۴

۱۱۸ – آقای روح اله نجابت فرزند محمود کد نامزد ۱۷۶۸

۱۱۹ – خانم زهرا نجفی فرزند اله قلی کد نامزد ۱۷۷۴

۱۲۰ – آقای مجتبی نمازی فرزند عبدالرضا کد نامزد ۱۷۸۴

۱۲۱ – آقای سیدعباداله هاشمی فرزند سیدمحمد مشهور به هاشمی کد نامزد ۱۷۸۸

۱۲۲ – آقای شهرام یوسفی فرزند هوشنگ کد نامزد ۱۷۹۹

۱۲۳ – آقای محمدقاسم مکارم فرزند اکبر مشهور به مکارم شیرازی کد نامزد ۱۸۱۲ سایت شعار سال هیچ

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار