کمیته دانشگاهی اپیدمیولوژی کرونا در دانشگاه علوم پزشکی شیراز روز دوشنبه با انتشار هفتمین گزارش خود چگونگی افزایش همه گیری کرونا در استان فارس و سیمای فزاینده و شتابناک همه گیری را ترسیم کرد ، بر اساس این گزارش فارس هنوز در ردیف استان های قرمز کرونا قرار ندارد اما سیلی کرونا بر چهره فارس آنچنان محکم و آزار دهنده بوده است که این استان را تا آستانه استان های قرمز به پیش برده است .
کد خبر: ۸۷۴۷۰۸
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۰ 13 July 2020

تابناک فارس به نقل از ایرنا:کمیته دانشگاهی اپیدمیولوژی کرونا در دانشگاه علوم پزشکی شیراز روز دوشنبه با انتشار هفتمین گزارش خود چگونگی افزایش همه گیری کرونا در استان فارس و سیمای فزاینده و شتابناک همه گیری را ترسیم کرد ، بر اساس این گزارش فارس هنوز در ردیف استان های قرمز کرونا قرار ندارد اما سیلی کرونا بر چهره فارس آنچنان محکم و آزار دهنده بوده است که این استان را تا آستانه استان های قرمز به پیش برده است .

این بیماری با گسترش سریع به سایر کشورها، بحران آفرین شده به گونه ای که سرانجام توسط سازمان جهانی بهداشت به عنوان پاندمی اعلام گردید و اکنون تقریباً همه کشور های جهان کم و بیش درگیر این بیماری می باشند.

قدرت انتشار بالا، میزان کشندگی نسبتاً زیاد، گسترش جهانی، عدم وجود ایمنی قبلی در انسان و عدم وجود واکسن و درمان قطعی از دلایل اهمیت این بیماری می باشد.در کشور ما اولین مورد قطعی بیماری در شهر قم در تاریخ اول اسفند ۱۳۹۸گزارش شده است ، و به رغم کلیه اقدامات انجام شده، بیماری به سرعت در سایر مناطق کشور گسترش یافت.

به دنبال گزارشات پیشین اپیدمیولوژی کرونا در استان فارس، گزارش حاضر، به عنوان هفتمین و کاملترین گزارشی است که توسط"کمیته دانشگاهی اپیدمیولوژی کرونا"و با همکاری همه معاونت ها، مدیریت های دانشگاه علوم پزشکی شیراز و گروه اپیدمیولوژی تا تاریخ ۱۰ تیرماه سال ۹۹ به منظور ارائه به کمیته تحلیل اپیدمیولوژیک کشوری تهیه شده است.

در این گزارش میزان بروز روزانه بیماری کرونا در ایران و استان فارس، در صد هزار نفر تحلیل شده است ، از ابتدای اپیدمی بیماری، همه گیری این بیماری در استان فارس کمتر از متوسط کشوری بوده، حال آنکه در اواخر فروردین این میزان در استان فارس افزایش یافته و به متوسط کشوری نزدیک شده است.

نهایتاً با اقدامات پیشگیرانه مناسب، این میزان تا تاریخ قبل از ۲۰خرداد ۱۳۹۹به مقداری پایین تر از متوسط کشوری کاهش یافته است. این در حالی است که مجدداً از تاریخ ۲۰خرداد ۱۳۹۹ شاهدافزایش میزان بروز روزانه کرونا در فارس نسبت به آمار رسمی کشوری هستیم که اقدامات مؤثرتری از جمله کاهش تماس ها و بازگشت برخی محدودیت ها را می طلبد.

تا تاریخ تهیه این گزارش، استان فارس جزو استان های قرمز کشور نبوده است ولی بروز بالاتر از آمار رسمی کشوری را داشته است، لذا تفسیر نتایج می بایست با تأمل بیشتری صورت پذیرد. میزان بروز تجمعی موارد جدید بیماری کرونا در ایران و استان فارس، در صدهزار نفر و روند کلی بروز موارد بیماری در استان فارس با شیب بیشتری نسبت به آمار رسمی کشوری در حال افزایش است.

تا قبل از ۲۰خرداد ۱۳۹۹بروز موارد بیماری در استان فارس تقریباً۶۶ متوسط آمار رسمی کشوری بوده است اما متأسفانه روند افزایشی در میزان بروز را بعد از تاریخ مذکور در فارس شاهد هستیم و شیب افزایشی از اواخر خرداد ماه نسبتاً شتابنده می باشد.

میزان مرگ و میر روزانه بیماری کرونا در ایران و استان فارس، در یک میلیون نفر نیز دراین گزارش بیان شده است ، تا تاریخ ۱۰تیر ۱۳۹۹به ازای یک جمعیت ثابت یک میلیون نفری، تعداد مرگ در استان فارس همواره کمتر از متوسط کشوری بوده که این امر حاکی از اقدامات درمانی کارآمد و بهینه در این استان می باشد. این در حالیست که موارد مرگ از آخر خرداد ماه سال جاری در استان فارس نسبت به قبل از آن روند افزایشی را نشان می دهد.

همچنین میزان بروز تجمعی مرگ بیماران کرونا در ایران و استان فارس، در یک میلیون نفر و روند کلی بروز موارد مرگ در استان فارس با شیب بسیار ملایم تر از متوسط کشور در حال افزایش است ، این شاخص حدود ۲۶ درصد متوسط کشوری بوده است ، این شاخص مهم، درستی و علمی بودن تمام خدمات سلامت از تشخیص موارد تا خدمات بهداشتی و درمانی استان را نشان می دهد.

میزان مرگ ناشی از بیماری کرونا در کشور حدود ۸/۳برابر استان فارس است. درستی تشخیص موارد بیماری بوسیله انجام تست فراوان آنهم در مراحل اولیه بیماری و رسیدگی بیشتربه بیماران اعم از باعلامت و بدون علامت و بیماران بستری و همچنینICUنشان از خدمات استاندارد نظام سلامت و همچنین همکاری مطلوب مردم دارد.

روند کلی میزان میرایی از بیماری کرونا در استان فارس تقریباً طی چهار ماه گذشته پایین تر از متوسط کشور بوده است و نسبت ۹۷ درصد را در برابر ۹۸/۵ درصد نشان می دهد ، ۲/۱۶درصد کمتر از متوسط کشوریروند کلی میرایی ناشی از کرونا در استان فارس به ثبت رسیده است .

به رغم بالارفتن میزان بروز مرگ در استان فارس نسبت به گزارشات پیشین، میزان میرایی از بیماری کرونا روند کاهشی را نشان میدهد.این شاخص بسیار مهم به کیفیت خدمات تشخیصی و اقدامات بهداشتی و درمانی تا مراقبت های تخصصی یا مراقبت های ویژه می پردازد. از طرفی انجام زیاد تست و پیدا کردن موارد بیمار بی علامت کرونا، مخرج کسر را نیز بزرگ کرده و کل کسر را کوچک می کند.

به هر حال وضعیت استان فارس در این شاخص بسیار بهتر از متوسط کشوری است. همچنین تعداد و درصد تست های انجام شده و موارد مثبت در استان فارس بهتر از شرایط کشوری است ، در برهه یاد شده در کشور ، یک میلیون و ۶۶۶ هزار و ۵۸۷ آزمایش کرونا انجام شده،حال آن که در استان فارس تعداد آزمایش ها در برهه یاد شده ۱۴۸ هزار و ۴۸۰ است ، بر این اساس در کشور به ازای یک میلیون نفر حدود ۲۰ هزار و ۵۸۲ آزمایش انجام می شود ولی در استان فارس این عدد به ۳۰ هزار و ۶۰۶آزمایش در یک میلیون نفر رسیده که ۴۷ درصد بیشتر متوسط کشوری بوده و به شمار آزمایش ها در کشورهای توسعه یافته نزدیک شده است.

اما تعداد آزمایش از طریق حلق و بینی در روز، از ۱۵۰ آزمایش در روز به بیش از یک هزار و ۸۵۲ آزمایش رسیده است. این در حالیست که درصد تستهای مثبت از ۲۰خرداد ۱۳۹۹به بعد در فارس روند افزایشی را نشان می دهد ، تحلیل این آمار بیانگر آن است که استان فارس از لیست استان های با آلودگی کمتر خارج شده و اقدامات پیشگیرانه فوری و جدی را می طلبد. همچنین بررسی نقشه اطلاعات جغرافیایی کرونا در فارس نشانده آن است که میزان بروز تجمعی بیماران کرونا در استان فارس، در صد هزار نفربر اساس بروز تجمعی ابتلا به بیماری کرونا و در نظر گرفتن تعداد موارد کرونا مثبت به نسبت جمعیت در معرض خطر رو به افزایش است و تقریباًاکثر مناطق استان فارس، بروز بالای کرونا را گزارش کرده اند.

میزان تجمعی مرگ بیماران کرونا در استان فارس نیز رو به افزایش است ، این شاخص به تعداد در میلیون نفر تحلیل می شود ، میزان تجمعی مرگ در کلیه مناطق جنوبی و شمالی استان فارس نسبت به ماههای گذشته رو به افزایش است.

به منظور کاهش گسترش بیماری در استان فارس ، گسترش غربالگری ، نمونه گیری و بررسی در افراد دارای تماس نزدیک بابیماران ، محدود سازی تماس ها ، بازگشت فوری و جدی برخی محدودیت ها، بستن صنوف و مراکز خدماتی غیرضروری اما پرخطر در زمینه انتشار بیماری مانند اتوبوس ها، خطوط مترو، مراکز خرید،کافی شاپ ها، رستوران ها، تالارها پیشنهاد شده است.

افزایش اطلاع رسانی از طریق رسانه ها در مورد وجود خطر بالای کرونا در استان فارس ، جلوگیری از عادی سازی وضعیت کرونا در بین مردم از طریق ارائه آمارهای دقیق ، الزام استفاده از ماسک در مکانهایی که اجتماع وجود دارد، از جمله هواپیما ،کلیه ادارات ، اجرای مجدد دورکاری در ادارات و مؤسساتی که امکان این مهم وجود دارد ، ادامه شیوه آموزش مجازی و از راه دور در دانشگاه هاو برگزاری امتحانات بصورت مجازی ، انجام تست در پرسنل سلامت ، انجام تست و بررسی در تجمعات شامل ادارات، کارخانجات، پادگان ها ، انجام تست و بررسی در دانشجویان و خوابگاه ها نیز از دیگر توصیه های کمیته اپیدمیولوژی کرونا در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای بهبود شرایط است .

تا تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۱۸۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند و مجموع بیماران به ۲۵۷ هزار و ۳۰۳ نفر رسیده است، متاسفانه تا این تاریخ مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به ۱۲ هزار و ۸۲۹ نفر رسید.

برچسب ها: کرونا ، فارس ، مبتلایان
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار