ارز 4200 تومانی حذف و تنظیم بازار به وزارت صمت محول شود

نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامیتکمیل فرآیندهای ادغام با تهیه اساسنامه و شرح وظایف وزارت صمت و اصلاحات نهادی لازم مبتنی بر آن در وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی و اجرای کامل قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی از جمله راهکارها برای بهینه سازی ساختار تولید و بازرگانی است.

زارع محول کردن مسئولیت کامل تنظیم بازار محصولات اساسی به وزارت صمت را از جمله راهکارها برای حل مشکلات معیشتی مردم و بهینه سازی ساختار تولید و بازرگانی عنوان و تصریح کرد: حذف سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات محصولات اساسی و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ سامانه نیما به مصرف کنندگان از طریق افزایش منابع یارانه نقدی از جمله راهکارهای دیگر برای حل مشکلات معیشتی مردم است.