آمار بارش های اخیر در شهرستان های فارس

در آباده ۱ و ۱ دهم، اردکان ۷ و ۷ دهم، ارسنجان ۵ و ۸ دهم، استهبان ۳ و ۶ دهم، اقلید ۲ و ۴ دهم، ایزدخواست ۲ و ۷ دهم، بوانات ۶ و ۶ دهم، تخت جمشید ۳ و ۷ دهم، جهرم ۵ دهم، داراب ۲ دهم و درودزن یک دهم میلی متر باران بارید.

در زرقان ۱۲ و ۱ دهم، زرین دشت ۶ دهم، سروستان ۵ و ۸ دهم، صفاشهر ۵، فراشبند ۷ و ۳ دهم، فسا ۳ و ۸ دهم، فورگ داراب ۶ و ۴ دهم، فیروزآباد ۸ و ۸ دهم، کازرون ۲ و ۶ دهم، لار ۵ و ۴ دهم، لامرد ۱، نورآباد ممسنی ۱۸ و ۴ دهم، نی ریز ۱۰ و شهرک گلستان ۱ و ۸ دهم میلی متر بارش باران ثبت شد.

در شیراز ۱۲ و ۸ دهم میلی متر باران بارید.