تولید سر سیلندر کاهش سوخت

کریم خلفی مخترع جوان شیرازی توانسته است سرسیلندری طراحی کند که سوخت را ۲۵ درصد و صدای موتور را ۴۰ درصد کاهش دهد و بیش از ۳۰ درصد قدرت موتور را افزایش دهد.

 

{$sepehr_media_495336_400_300}