برگزاری مراسم احیا در شب های قدر در بیش از هزار و 200 امام زاده در فارس

تابناک فارس به نقل از حوزه:حجت الاسلام محمد رضایی گفت: با توجه به فضا سازی های انجام شده در ماه مبارک امسال نسبت به سال گذشته وضعیت برنامه های فرهنگی، سخنرانی و دعا ها در لیالی قدر بسیار مطلوب است.

رئیس شورای هماهنگی و تبلیغات استان فارس ادامه داد: اجرا و برگزاری این برنامه ها از نظر کیفیت و از نظر کمیت به ویژه امسال که از بزرگان و سخنرانان حوزه علمیه قم استفاده شده است بسیار مطلوب است.

وی با بیان اینکه بیش از پنج هزار برنامه هر شب قدر در سطح استان برگزار می شود، افزود: با رصدی که مانند گذشته صورت خواهد گرفت بخش عمده ای از جمعیت را نوجوانان تشکیل می دهند.

رئیس شورای هماهنگی و تبلیغات استان فارس با تاکید بر استقبال جوانان در مراسم های شب قدر، خاطرنشان کرد: بیش از پانزده هزار مراسم احیا در شب های قدر علاوه بر بیمارستان ها، مراکز شبانه روزی، دانشگاه ها، زندان ها و مراکز شبانه روزی آموزش و پرورش در سطح استان برگزار می شود.

حجت الاسلام رضایی به برگزاری مراسم احیا در شب های قدر در بیش از هزار و 200 امام زاده اشاره کرد و بیان داشت: در حدود 70 درصد امام زاده ها و بیش از 80 درصدر مساجد مراسم احیا برگزار می شود.