خط و نشان دادستانی شیراز برای کوه خواران دراک

به گزارش تابناک فارس: حیدر آسیابی افزود: موضوع کوه‌خواری در شهرستان شیراز به‌صورت جدی در دستور کار دادستانی شیراز قرارگرفته و فعلاً معاون دادستان در حال پیگیری است و در مرحله کشف تخلفات و جرائم، این پرونده به شعب دادسرا ارجاع داده خواهد شد و اگر از ناحیه متولیان امور اراضی وقت تخلفی صورت گرفته باشد، قطعاً با برخورد قضایی روبرو می شوند. 

وی درباره فشارها در این پرونده گفت: دادستانی شیراز آن‌قدر ابزار کافی و اقتدار قانونی دارد که در این پرونده، تحت تأثیر هیچ‌گونه فشار و توصیه‌ای قرار نگیرد.

آسیابی خاطرنشان کرد: موضع ما اجرای دقیق قانون است و با هر نوع اقدام غیرقانونی در حوزه اراضی یا حوزه‌های دیگر به‌شدت برخورد می‌کنیم و تسلیم هیچ‌گونه فشاری نخواهیم شد.

مقام عالی دادستانی شیراز در ادامه با تأکید چندباره بر برخورد جدی با متخلفان و متجاوزان به زمین‌ها و کوهها گفت: ما با هر نوع ساخت‌وساز غیرمجاز و هرکسی که بخواهد بدون مجوز امور اراضی، آجر روی آجر بگذارد، در همان بدو شروع کار، بلااستثناء برخورد می‌کنیم.