برجام با اروپایی ها به جایی نمی رسد

به گزارش تابناک فارس: عضو فراکسیون امید در مجلس گفت: از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، اروپایی ها در انجام تعهداتشان امروز و فردا کردند، بنابراین کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران بهترین روشی بود که انتخاب شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید بر موازنه توانمندی، اظهار داشت: هر تعهدی باید با موازنه پیش برود، تعهد دو طرفه است، وقتی طرف مقابل تن به اجرای تعهدات نمی دهند ایران نیز باید از تعهدات خود بکاهد، ما نشان دادیم توانمندی چنین موازنه ای را داریم و پا به پای غربی ها از برجام عقب می کشیم.

وی تاکید کرد: گام های کاهش تعهدات برجامی در واقع به معنای خروج از برجام نیست، برجام به عنوان سند بین المللی از نظر ایران معتبر است از سوی دیگر همین سند برای ایران حقی قائل شده که اگر طرفین به تکالیف خود عمل نکردند، ما نیز بر اساس توانمندی خود عمل کنیم.

عضو فراکسیون امید در مجلس با تاکید براینکه اروپایی ها قابل اعتماد نیستند، بیان داشت: بنابراین از آنجایی که برجام به ایران اجازه کاهش تعهدات را در مقابل بدعهدی داده است، روش دولت برای کاهش تعهدات به صورت گام به گام اقدام درستی به شمار می رود که از آن حمایت می کنیم.