جلوگیری از کوچ زود هنگام عشایر در فارس

تابناک فارس به نقل از باشگاه خبرنگاران:یعقوب نظریان مادوانی افزود: چرای زود هنگام دام در مراتع یکی از عوامل مهم تخریب عرصه‌های طبیعی است از این رو زمان ورود دام به مراتع ییلاقی باید مطابق با تاریخ کوچ و پروانه‌های مرتعداری صادر شده باشد.

او تصریح کرد: در ادامه گشت‌های نوروزی مامورین منابع طبیعی این شهرستان با کوچ زود هنگام خودرویی عشایر از سمت شهرستان خنج مواجه می‌شوند که پس از بررسی این موضوع توسط کارشناس مرتع از ادامه مسیر دامداران جلوگیری شد.

نظریان با اشاره به تاکید مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس مبنی بر کنترل شریان اصلی کوچ در شهرستان، اظهار کرد: این شاه راه کوچ عشایری توسط کارشناسان مرتع این اداره زیر نظر و در کنترل کامل است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قیروکارزین با بیان اینکه کوچ قبل از موعد عشایر به مراتع ییلاقی فارس و اصفهان تخلف محسوب می‌شود، ابراز کرد: ین اتفاق موجب تخریب عرصه‌های منابع طبیعی و مشکلات زیادی در خدمات رسانی به این قشر مولد می‌شود.

قیروکارزین با وجود عرصه‌های مرتعی غنی از مهم‌ترین سکونت گاه‌های عشایری در فصول پائیز و زمستان است و شریان اصلی کوچ از این شهرستان عبور می‌کند.

قیروکارزین در ۱۶۹ کیلومتری جنوب غربی شیراز واقع شده است.